www.stopbpa.pl

Profesor Andrzej Radzikowski - wojewódzki konsultant do spraw pediatrii - mówi o BPA Profesor Andrzej Radzikowski - wojewódzki konsultant do spraw pediatrii - prezentacja video
Głównym sponsorem akcji jest marka MAM