www.stopbpa.pl

www.mambaby.pl

Nota prawna

Serwis niniejszy został przygotowany przez firmę MG BABY Przemysław Felicki, z siedzibą w Legionowie przy ul. Warszawskiej 59/4, jako serwis informacyjny dla odbiorców w Polsce.

Prawa autorskie do materiałów zawartych w niniejszym serwisie przysługują MG BABY Przemysław Felicki. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania mogą odbywać się jedynie i wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego.

Wszelkie umieszczone w niniejszym serwisie nazwy handlowe stanowią zarejestrowane znaki towarowe i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za pisemną zgodą właścicieli.

Jakiekolwiek komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w niniejszym serwisie, przekazane przez odwiedzającego nie będą traktowane MG BABY Przemysław Felicki jako poufne. MG BABY Przemysław Felicki nabywa nieodpłatne prawo do powielania, wykorzystania oraz używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń.

Wszelkie pomysły, know–how oraz technologie zawarte w takich informacjach mogą zostać wykorzystane przez MG BABY Przemysław Felicki w dowolny sposób, w szczególności w produkcji, dystrybucji, marketingu. MG BABY Przemysław Felicki nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie informacje zamieszczone w serwisie bez jej zgody lub przez nią nieopracowywane.

Serwisy i strony internetowe, do których odesłania znajdują się w niniejszym serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przygotowane przez firmę MG BABY Przemysław Felicki i nie ponosi ona żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały tam zawarte.

© Copyright by MG BABY Przemysław Felicki