www.stopbpa.pl

www.mambaby.pl

Wnioski panelu ekspertów

W odniesieniu do kobiet i płodów:

Panel ekspertów wyraził pewne obawy, że ekspozycja na Bisfenol A w trakcie rozwoju płodu w macicy może powodować wady rozwojowe układu nerwowego oraz zmiany behawioralne.

Panel ekspertów wyraził minimalne obawy, co do wpływu ekspozycji na Bisfenol A w trakcie rozwoju płodu w macicy na prostatę.

Panel ekspertów wyraził minimalne obawy, co do wpływu ekspozycji na Bisfenol A w trakcie rozwoju płodu w macicy na przyspieszenie dojrzewania płciowego.

Panel ekspertów wyraził pomijalne obawy, że ekspozycja na Bisfenol A w trakcie rozwoju płodu w macicy może powodować wady rozwojowe.


W odniesieniu do niemowląt i dzieci:

Panel ekspertów wyraził pewne obawy, że ekspozycja na Bisfenol A może dawać następstwa ze strony układu nerwowego i zmiany behawioralne.

Panel ekspertów wyraził minimalne obawy, co do wpływu ekspozycji na Bisfenol A na przyspieszenie dojrzewania płciowego.


W odniesieniu do osób dorosłych:

Panel ekspertów wyraził pomijalne obawy, że w populacji ogólnej ekspozycja na Bisfenol A może wywierać niepożądany wpływ na układ rozrodczy. W przypadku podgrup narażonych na wysoki poziom ekspozycji, na przykład populacje osób zawodowo narażonych na ekspozycję, poziom obaw zwiększono do minimalnego.